Zapobieganie atakom kleszczy

Obrzeżkowate różnią się biologia od kleszczy właściwych, w związku z tym inne są zasady postępowania w celu ograniczenia możliwości atakowania przez nie człowieka i zwierzęta.

 Jak chronić się przed obrzeżkami ?

– Obrzeżki ukrywają się w głęboko w szczelinach, co wymaga zastosowania metody gwarantującej skuteczne działanie preparatów chemicznych. Z tego tez względu zaleca się przeprowadzanie zabiegów przez firmy specjalizujące się w tego typu pracach.
W przypadku stwierdzenia obrzeżków należy dokładnie opryskać substancjami chemicznymi szpary w murach, podłogach i innych ich kryjówkach (np. pod parapetami i tapetami). Zabiegi te należy przeprowadzać jednocześnie na strychach i w mieszkaniach, zwłaszcza położonych na najwyższych kondygnacjach w pobliżu strychów.
– Zamkniecie szpar przy oknach i drzwiach od strony balkonów i klatki schodowej, przez które mogą przechodzić obrzeżki do mieszkań.
– Utrzymanie czystości na strychach. Zaleca się tynkowanie popękanych ścian, naprawę podłóg, usuniecie ze strychów niepotrzebnych przedmiotów, pod którymi mogą ukrywać się obrzeżki.
– Jeśli obrzeżki występują w mieszkaniach, należy łóżka odsunąć od ścian, zaś nogi łóżek wstawić do pojemników z wodą lub owinąć taśmą klejącą w ten sposób, aby strona klejąca znajdowała się po zewnętrznej jej stronie. Dzięki temu utrudnia się przejście obrzeżków do łóżek i atakowanie człowieka w czasie snu.
– Zapobieganie ukrywaniu się gołębi w najbliższym otoczeniu człowieka (przede wszystkim na strychach), nie prowadzenie hodowli tych ptaków na strychach lub w gołębnikach w pobliżu domów i nie karmienie gołębi na balkonach zmniejsza możliwość przedostania się obrzeżków do mieszkań.
– W przypadku występowania obrzeżków nie należy wypłaszać gołębi. Obrzeżki bowiem chętniej ssą krew gołębi niż człowieka. Dopiero po zlikwidowaniu obrzeżków można zamknąć otwory na strychach, przez które dostają się gołębie – główni żywiciele tych pasożytów.
– Ze względu na możliwość przenoszenia obrzeżków przez ptaki z jednego do drugiego budynku zaleca się opryski w tym samym okresie w pobliskich domach, a nawet w osiedlach.
– Stosowanie repelentów chroni człowieka przed atakami obrzeżków.

Jak chronić się przed kleszczami w przyrodzie?
– Unikanie typowych siedlisk kleszczy, tj. wilgotnych lasów porośniętych trawa i krzakami, nie chodzenie po ścieżkach, które są szlakami zwierząt, nie siadanie na trawie.
– Właściwy ubiór podczas przebywania w siedliskach kleszczy może utrudnić przedostanie się kleszczy na skórę człowieka. Ściąganie gumka nogawek spodni lub wkładanie nogawek w skarpetki, noszenie obuwia krytego i bluzek z długim rękawem. Zakładanie ubrania w jasnych kolorach może ułatwić zbieranie kleszczy jeszcze przed przyczepieniem się do skóry.
– Staranne oglądanie ubrania i skóry po wyjściu z lasu, parku i innych siedlisk, w których występuje ryzyko atakowania ludzi przez kleszcza. Kleszcze zanim zakotwicza się hypostomem w skórze poszukują odpowiedniego do zerowania miejsca. U dzieci najczęściej (w około 70% przypadków) lokalizują się na głowie, zazwyczaj na granicy włosów i za uszami, zaś u dorosłych w miejscach, gdzie skóra jest delikatna (np. pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu).
– Stosowanie środków odstraszających (repelentów).

Jak chronić zwierzęta przed atakami kleszczy?
– Nie wyprowadzać zwierząt na tereny, gdzie jest prawdopodobieństwo występowania kleszczy
– Stosować preparaty działające odstraszająco na kleszcze
– Sierść psów starannie przeglądać po powrocie ze spacerów
– Sprawdzać skórę zwierząt hodowlanych przebywających w siedliskach kleszczy.