24 lipca 2021

” Fundacja na Rzecz zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych corocznie wydaje monografię na temat stawonogów pasożytniczych i alergennych”.

2014
STAWONOGI

Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt

2015
STAWONOGI

We współczesnym świecie

2016
STAWONOGI

Zależności w układzie żywiciel – ektopasożyt – patogen

2017
STAWONOGI

W środowisku miejskim i podmiejskim

2010
STAWONOGI

Ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel

2011
STAWONOGI

Pasożyty człowieka i zwierząt

2012
STAWONOGI

Znaczenie medyczne i gospodarcze

2013
STAWONOGI

Aspekty medyczne i weterynaryjne

2006
STAWONOGI

Znaczenie epidemiologiczne

2007
STAWONOGI

Środowisko, patogeny i żywiciele

2009
STAWONOGI

Inwazje i ich ogranicznanie

2002
STAWONOGI

Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt

2004
STAWONOGI

Interakcje pasożyt–żywiciel

STAWONOGI PASOŻYTNICZE I ALERGENNE Tom 3

STAWONOGI PASOŻYTNICZE I ALERGENNE Tom 2

STAWONOGI PASOŻYTNICZE I ALERGENNE Tom 1

2000
STAWONOGI

Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt

2001
STAWONOGI

Zależności w układzie żywiciel – ektopasożyt – patogen