Jak usunąć przyczepione do skóry kleszcze

Jak usunąć przyczepione do skóry kleszcze?

Uchwycić delikatnie pincetą przyczepionego kleszcza przy samej skórze i wyciągnąć zdecydowanym ruchem obrotowym. Przy takim ruchu zęby hypostomu stawiają mniejszy opór, przez co nie zostaje uszkodzony kleszcz i nie ma niebezpieczeństwa wylania na skórę zawartości jego ciała, w której mogą się znajdować drobnoustroje. Po wyjęciu kleszcza miejsce ukłucia starannie zdezynfekować.
Nie należy podczas usuwania kleszcza naciskać na jego ciało. Zwiększa się bowiem wówczas prawdopodobieństo zakażenia spowodowane cofaniem się zakażonej zawartości jelita na uszkodzona skórę i wydzielanie śliny, w której mogą znajdować się patogeny.
Nie należy smarować kleszcza tłuszczem i przypalać papierosem, co zwiększa wydzielanie śliny, w której mogą występować patogeny.