Jak można ograniczyć rozprzestrzenienie pluskiew

Zapobieganie atakom pluskiew

• zamknięcie szpar w ścianach, przy oknach i drzwiach, przez które mogą przechodzić z innego mieszkania
• utrzymanie porządku na strychach i w piwnicach, wyrzucenie składanych tam starych mebli, kufrów i innych przedmiotów, gdzie mogą ukrywać się pluskwy
• staranne oglądanie przynoszonych do domu mebli i książek, zwłaszcza starych lub przetrzymywanych przez długi okres w magazynach
• staranne przeglądanie zakupionej karmy dla zwierząt hodowanych w laboratoriach lub w mieszkaniach.
W przypadku występowania pluskiew należy:
• zamknąć wszystkie szczeliny w ścianach, starannie obejrzeć obrazy i różne inne przedmioty, pod którymi mogą ukrywać się pluskwy, zerwać tapety, sprawdzić szpary pod listwami podłogowymi; pluskwy lubią lokalizować się w okolicy źródła ciepła, a więc koło kominków, pieców itp. Na te właśnie miejsca należy zwrócić szczególną uwagę podczas zabiegów dezynfekcyjnych.
• przeprowadzić zabiegi dezynfekcyjne we wszystkich mieszkaniach znajdujących się w budynku, a nawet na całych osiedlach.