Culiseta annulata (Schrank, 1776)

Gatunek ten jest rozpowszechniony w Palearktyce. Należy do pospolitych komarów w Polsce. Żyje w pobliżu budynków.
Jest owadem dużym, o długości około 10 mm. Ma barwę brązowo-szarą. Podobnie jak u innych przedstawicieli plemienia Culicini u Culiseta annulata tarczka na śródtułowiu jest trójpłatowa. Na drugim tergicie odwłoka znajduje się biała plama. Na nogach występują liczne białe pierścienie; stopy są zakończone pazurkami. Larwa Cu. annulata ma syfon z pęczkiem włosków u jego podstawy. Leży ona w pozycji skośnej do powierzchni wody.
W czasie lata komary te rzadko wlatują do mieszkań. W jesieni natomiast częściej można je spotkać w budynkach mieszkalnych i gospodarskich (oborach i stajniach). W zimowej porze roku szukają schronienia w mieszkaniach. Komary te mogą kłuć ludzi i zwierzęta również w okresie zimy. Krew ssą w nocy. Cu. annulata, podobnie jak Cu. pipiens, bytują w różnych miejscach. Samice tego gatunku składają jaja w długo stojących wodach. Larwy przeżywają przez długi okres zarówno w czystej jak i brudnej wodzie. Często występują one w zacienionych zbiornikach znajdujących się blisko zabudowań. Rozwój Cu. annulata przebiega przez okres 14-18 dni w temperaturze 25°C.