Cechy morfologiczne

Cechy morfologiczne

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, syn. Heteroptera) są rozpowszechnione na całym świecie. Należą do nich szkodniki roślin, drapieżniki lub pasożyty zwierząt stałocieplnych. Znaczenie medyczne i epidemiologiczne mają pluskwiaki z rodziny pluskwowatych (Cimicidae) i zajadkowatych (Reduviidae).
Owady te mają dwie pary skrzydeł. Skrzydła pierwszej pary poza wierzchołkową błoniastą częścią są schitynizowane. Natomiast druga para skrzydeł jest w całości błoniasta. U niektórych gatunków w związku z pasożytniczym trybem życia skrzydła uległy redukcji.
Pluskwiaki różnoskrzydłe, podobnie jak inne owady, mają 3 segmenty tułowiowe (przedtułów, środtułow i zatułów). U niektórych gatunków mogą one ulec zespoleniu. Przedtułów jest silnie rozwinięty i połączony ruchomo z pozostałą częścią tułowia. Środtułów ma z góry kształt trójkątnej tarczki. U owadów dojrzałych na zatułowiu, zaś u larw na odwłoku znajdują się ujścia gruczołów zapachowych. Wydzielina tych gruczołów ma charakterystyczny zapach wyczuwalny w miejscach przebywania pluskwiaków. U niektórych gatunków (np. azjatyckiego pluskwiaka Tessarotoma papillosa z rodziny Pentatomidae) jest ona wyrzucana na odległość 10-15 cm. Wydzielina ta powoduje podrażnienie oczu i błon śluzowych atakującego go zwierzęcia. Tylny segment tułowia jest zaopatrzony w dwa małe szpony. Pluskwiaki różnoskrzydłe mają długi, spłaszczony grzbietowo-brzusznie odwłok.
U gatunków ssących krew na głowie występuje aparat gębowy typu kłująco-ssącego. Sztylecikowate elementy aparatu gębowego służą do przekłuwania skóry, zaś utworzona przez nie rynienka do pobierania krwi. U owadów należących do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych występują oczy złożone. Przedstawiciele rodziny zajadkowatych należących do podrodziny Triatominae mają ponadto przyoczka (ocelli). Przyoczka nie występują natomiast u gatunków z rodziny pluskwowatych.
Do pluskwiaków należą gatunki rozprzestrzenione w mieszkaniach o dużym znaczeniu medycznym, jak np. pluskwa domowa i zajadkowate.
Pluskwa domowa – Cimex lectularius Linnaeus, 1758
Pluskwa domowa występuje w klimacie umiarkowanym, subtropikalnym i tropikalnym. Pochodzi z Afryki, skąd rozprzestrzeniła się do innych części świata.