24 lipca 2021

Znaczenie epidemiologiczne komarów

Wiele gatunków komarów jest ważnymi wektorami groźnych drobnoustrojów i pasożytów. Szczególnie dużą rolę odgrywają te gatunki, które często ssą krew człowieka, żyją wystarczająco długo, aby mógł u nich przebiec pewien etap rozwoju pasożyta i...

Choroby

Gorączka Zachodniego Nilu Choroba wywołana jest przez wirusy Zachodniego Nilu (WNV) zaliczane do serokompleksu wirusów japońskigo zapalenia mózgu (JEV) (do tego kompleksu należą także wirusy zapalenia mózgu Sant Luis, zapalenia mózgu Murray Vallis i wirusy...

Zapobieganie atakom

Skuteczna kontrola liczebności komarów wymaga identyfikacji gatunku, znajomości jego rozprzestrzenienia geograficznego, wymagań ekologicznych i lokalnych warunków, w których żyje określony gatunek. Zwalczanie komarów prowadzi się różnymi metodami w zależności od gatunku i stadium rozwojowego komara,...

Widliszek

Anopheles maculipennis Meigen, 1818 W Europie kompleks Anopheles maculipennis obejmuje 7 gatunków bliźniaczych (kryptogatunków), tj. An. atroparvus v. Thiel, 1927, An. beklemishevi Stegnii et Kabanova, 1976, An. labrianchae Falleroni, 1926, An. maculipennis s.s., Meigen, 1818,...

Komary w lasach i na łąkach

W przyrodzie atakują komary z rodzajów Aedes, Culex, Culiseta i Mansonia. Do najczęstszych gatunków występujących na łąkach i w lasach należy Aedes vexans, stanowiący więcej niż 80% fauny komarów w miesiącach letnich i Ae....

Komar kłujący

Culex pipiens Linnaeus, 1758 Rozprzestrzeniony jest w klimacie umiarkowanym. Występuje także na dużych wysokościach w Afryce i Ameryce, gdzie temperatura jest niższa. Komar ten przebywa przeważnie w pobliżu miejsca zamieszkania człowieka. Gatunek obejmuje różne podgatunki....

Culiseta annulata (Schrank, 1776)

Gatunek ten jest rozpowszechniony w Palearktyce. Należy do pospolitych komarów w Polsce. Żyje w pobliżu budynków. Jest owadem dużym, o długości około 10 mm. Ma barwę brązowo-szarą. Podobnie jak u innych przedstawicieli plemienia Culicini u...

Komary Culicidae

Na świecie znanych jest około 3200 gatunków komarów (Culicidae), które należą do jednej z trzech podrodzin, a mianowicie Anophelinae z 3 rodzajami (Anopheles, Bironella i Chagasia), Culicinae z 10 plemionami i 35 rodzajami oraz...