24 lipca 2021

Jak usunąć przyczepione do skóry kleszcze

Jak usunąć przyczepione do skóry kleszcze? Uchwycić delikatnie pincetą przyczepionego kleszcza przy samej skórze i wyciągnąć zdecydowanym ruchem obrotowym. Przy takim ruchu zęby hypostomu stawiają mniejszy opór, przez co nie zostaje uszkodzony kleszcz i nie...

Szkodliwość kleszczy

Szkodliwość kleszczy Kleszcze są najgroźniejszymi pasożytami zewnętrznymi człowieka i zwierząt oraz po komarach najważniejszymi przenosicielami (wektorami) i rezerwuarami wielu czynników chorobotwórczych wywołujących choroby zakaźne. Szkodliwość kleszczy wynika z bezpośrednich skutków ich pasożytowania (zmiany miejscowe i...

Zapobieganie atakom kleszczy

Obrzeżkowate różnią się biologia od kleszczy właściwych, w związku z tym inne są zasady postępowania w celu ograniczenia możliwości atakowania przez nie człowieka i zwierzęta.  Jak chronić się przed obrzeżkami ? - Obrzeżki ukrywają się w...

Obrzeżek gołębi

Argas reflexus, (Fabricius, 1794) Obrzeżek gołębi jest najgroźniejszym roztoczem synantropijnym, który zagraża człowiekowi w jego mieszkaniach. Jest rozprzestrzeniony w Europie Zachodniej, Środkowej i Południowej. Zasięg geograficzny tego obrzeżka sięga do Bliskiego Wschodu. Siedlisko Obrzeżki gołębie bytują w bezpośrednim...

Kleszcz pospolity

Ixodes ricinus, (Linnaeus, 1758) Kleszcz pospolity jest najczęstszym gatunkiem kleszczy w Polsce. Rozprzestrzeniony jest w niemal calej Europie (poza terenami bezleśnymi), w pólnocno-zachodniej Afryce, Azji Mniejszej i niektórych częściach zachodniej Syberii. Siedlisko. Kleszcze pospolite występują w...

Kleszcz łąkowy

Dermacentor reticulatus, (Fabricius, 1794) Kleszcz łąkowy występuje w klimacie umiarkowanym w strefie lasów liściastych i mieszanych od zachodniej Syberii do terenów rozciągających się nad Oceanem Atlantyckim. W Polsce zasięg tego gatunku obejmuje część północno-wschodnią. Siedlisko. Kleszcz...

Kleszcze

Kleszcze są krwiopijnymi pasożytami gadów, ptaków i ssaków, w tym człowieka. Wywołują miejscowe reakcje skórne i toksykozy, z których najgroźniejszą jest porażenie kleszczowe. Przenoszą również czynniki chorobotwórcze, m.in. wirusy, bakterie i pierwotniaki, powodujące choroby groźne...